Söyleşen: İrfan Çinar Pazartesi, Ocak 04, 2016

İrfan Çinar: Let’s start with our three classical questions:
I love asking this two questions to the musicians.
What’ your favorite music genre?

Nawel Ben Kraiem: Rock for the feeling and the instinct and hiphop for the Groove and the message!

İrfan Çinar: Üç klasik sorumuzla başlayalım:
Bu iki soruyu müzisyenlere sormayı çok seviyorum.
En sevdiğin müzik türü?

Nawel Ben Kraiem: Hisler ve içgüdüler için rock; alay etmek ve mesaj vermek için hiphop.


İÇ: Can you name three songs from your favorite music genre for some lovely people who is reading us?

-Bu söyleşiyi okuyan birkaç iyi insan için bir önceki soruda dediğin türden üç şarkı ismi verebilir misin?-

NBK:

The River – PJ Harvey
Janis Joplin - Me and Bobby McGee – Janis Joplin
To Zion – Lauryn Hill


İÇ: Tell me about yourself, who is Nawel Ben Kraiem? How do you spend your spare time? What do you do in a typical day of your life?

NBK: I don’ t have a typical day, but I love the days when I have a concert, with their duality: The time of the concentration in a kind of loneliness until the soundcheck , and then the moment of sharing, feeling how the energy rises in me and how It can be spread.


İÇ: Kendinden biraz bahsedebilir misin? Boş vakitlerinde neler yaparsın? Sıradan bir günün nasıl geçer?

NBK: Sıradan bir günüm yok ama konser verdiğim günleri seviyorum, bütün ikiliklerine rağmen: Soundchecke kadar olan konsantrasyon zamanı belli bir yalnızlıkla, ve sonrası içimde yükselen enerjinin herkese yayılması anı paylaşmayla, hissetmeyle geçiyor.


İÇ: I think you have a special voice as well as a different musical perception and sensation. How did you do that?

NBK: Thanks ;-) Maybe caus’ I didn’t really “learnt“ music, and I always prefer something honest and singular even if it sounds strange or dark than something well done – my feeling is my only guide!

İÇ: Sesinin özgünlüğü bir yana farklı bir müzik duyuş, hissediş şeklin olduğunu düşünüyorum. Bu özgünlüğe nasıl sahip olabildin?

NBK: Teşekkürler ;-) Belki de gerçekten müziği “öğrenmediğimden”dir. Ve genelde dürüst ve müstesna olanı tercih ediyorum. Her ne kadar çok daha iyi bir şey yerine tuhaf ya da karanlık gelse bile – hissettiklerim benim tek rehberimdir!


İÇ: I met your voice by “Mama Please” as many others. Lots of people love that album. Can you tell us the recording process?

NBK: We were 5 friends and Alex, one of us who was a sound engineer, we recorded a part of the album in his house in Paris and the other with an other sound engineer in a house rented in the country side in the middle of nowhere . Nothing was recorded in a “real” studio. We stayed in that house during a month, it was exciting and "out of reality", I was singing and recording during the night.

İÇ: Pek çoğu gibi ben de 'Mama Please' ile karşılaştım sesinle. Şimdiden pek çok insanın başucu albümü oldu o albüm. Albümün çıkış sürecini anlatabilir misin biraz?

NBK: Alex ve 5 arkadaş daha birlikteydik, albümün bir kısmını Paris’teki evinde kaydettiğimiz arkadaşımız ses mühendisiydi, albümün kalan kısmını da bir başka ses mühendisi arkadaşımın kırsaldaki kuş uçmaz kervan geçmez bir yerdeki evinde kaydettik. Hiçbir şey “gerçek” bir stüdyoda kaydedilmedi. Tek bir evin içinde bir ay boyunca yaşadık, ilginçti ve “gerçekdışıydı”, gece boyunca şarkı söylüyordum ve kaydediyorduk


İÇ: When I heard you for the first time, both your voice and dynamic music was charmed me. A song which becomes as an easy listening turns upbeat music, or vice versa.  What do you want to tell us about your music and dynamism?

NBK: Music looks like life, it can be easy and complex in a same day.... And I try to explore and to "traduce" my vision of life in my music.

İÇ: Seni ilk dinlediğimde hem sesin hem de dinamik müziğin dikkatimi çekmişti. Sakin başlayan şarkı çok hareketli hâle geliyor. Müziğin ve müziğinin dinamizmi hakkında neler söylemek istersin?

NBK: Müzik hayata benzer, bazen basit bazen de karmaşık olabilir. Ve müziğimde hayatımın vizyonunu keşfetmeye ve onu “karalamaya” çalışıyorum.


İÇ: Do you have new album works? If any, when does it come out?

NBK: A new EP is already done, and i am working on the album. So it will come out very soon, in 2016.

İÇ: Yeni bir albüm çalışman var mı? Varsa ne zaman dinleyebileceğiz?

NBK: Yeni EP henüz bitti ve şimdi de albüm üzerine çalışıyorum. Yani çok yakında çıkıyor, 2016’da.


İÇ: I have to ask: A song, which we used to heard from other singers, becomes unique when you sing with your musical perception and sensation -like Nightcall Drive. Do you work on new covers? Can we able to listen them in the next album?

NBK: Maybe a cover of a rai song, because my guitarist Nassim Kouti ( from Algeria) makes me discover some songs and I love the spirit of rai: It sounds like rock n roll!!

İÇ: Hemen sormalıyım: Nightcall Drive'da olduğu gibi başkasından dinlemeye alıştığımız bir şarkı bambaşka bir hâl alıyor senin duyuşun, hissedişinle. Yeni cover çalışmaların var mı? Yeni albümlerinde cover çalışmalara yer vermeyi düşünüyor musun?

NBK: Belki rai türünde bir şarkının coverı olabilir. Çünkü gitaristim Nassim Kouti (Cezayir’den) bazı şarkıları keşfetmemi sağladı ve rai’nin ruhunu sevdim: Rock’n Roll gibi!!


İÇ: Can we able to see you in Turkey soon?

NBK: I really hope to come again in turkey, maybe in 2016 with the new album!

İÇ: Yakın zamanda seni Türkiye’de tekrar görebilecek miyiz?

NBK: Gerçekten Türkiye’ye yeniden gelmeyi  çok isterim, belki 2016’da yeni albümle…


İÇ: Maybe this one is the most thrilling question: What are we likely to see you in the seat of the soundtrack or a major movie production as an actress?

NBK: I am going to act in a Tunisian movie in a few month, I really loved the scenario and I am happy to be a part of it.. Cinema attracts me so. Inchallah more and more experience linked to it!

İÇ: Belki de en çok merak ettiğim soru: Seni önemli bir sinema yapımında soundtrack koltuğunda ya da oyuncu olarak görme olasılığımız nedir?

NBK: Birkaç aya kadar bir Tunus filminde rol alacağım, senaryoyu gerçekten çok sevdim ve bunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Sinema beni çok etkiliyor. İnşallah bu tecrübelerim katlanarak çoğalır.


İÇ: Every single day we hear more qualified songs all around the world. Indie groups create really good works. Do you agree some radical movements are happening for the world music?

NBK: Of course, i totally support the indie groups in the Arabic world, many artists are mixing tradition with modernity, hip hop with arabic, traditional songs with jazz or electronic music so yes something very interesting is happening for the world music! It’s a new and modern way to define “world music”.

İÇ: Dünyada yükselen bir müzik kalitesi var. İndie gruplar birçok ülkede iyi işler çıkarıyorlar. Dünya müziği için köklü bir değişim sürecinden mi geçiyoruz sence?

NBK: Elbette, örneğin Arap dünyasındaki indie grupları kesinlikle destekliyorum. Pek çok sanatçı geleneksel müzik ile modern müziği harmanlıyorlar, hiphop ile arabesk, geleneksel ritimlerle jazz veya elektronik müzik. Demem o ki: Evet dünya müziğinde gerçekten ilginç şeyler oluyor! “Dünya müziğini” tanımlamanın yeni ve modern yolu bu.


İÇ: World’s pure wickedness went through West Countries’ boundaries nowadays, as we could able to see Charlie Hebdo and Bataclan. What’s going on? What should we do?

NBK: We should always spread positive vibes. For me, fighting war by war or by “security” sounds wrong. I give my personal answer to that crazy world through my music, but it s just my way to spread some humanity: singing in hurted places, singing in jail, sharing love and power during the concerts. I believe in the answers of citizen initiatives whatever they are.

İÇ: Şu an dünyanın öz kötülüğü batının sınırlarına dayanmış, en son Charlie Hebdo ve Bataclan olaylarında gördüğümüz gibi batıya da bulaşmış durumda. Nereye gidiyoruz? Ne yapmalıyız?

NBK: Her zaman pozitif mesajlar yaymalıyız. Bana savaşla ya da “güvenlik” ile savaşmak yanlış geliyor. Bu çılgın dünyaya kendi müziğimle kişisel cevabımı veriyorum, ama bu sadece benim biraz insancıllık yayma yöntemim: Acı çeken bölgelerde şarkı söylemek, hapishanelerde şarkı söylemek, konserler boyunca sevgiyi ve gücü paylaşmak. İnanıyorum ki sorduğun sorunun cevabı sivil girişimlerde.


İÇ: I would like to ask a question about your song. We can hear Hallelujah and Laileheillallah in Priere. Does it have a story, a purpose? And is it too hard to stay away from discrimination of religions today?

NBK: I grew up with the two religions, my French grandmother was praying Jesus and my Tunisian grandmother was praying Mohamed. Spirituality inspired me.  Today it seems to be a message of tolerance to link it or to hear them coexist - Of course it can be, but for me it’s also something very naturel.

İÇ: Tam burada albümden ziyade bir parçanı sormak istiyorum. Priere'de Hallelujah ve Laileheillallah geçiyor. Bu şarkının bir hikâyesi, amacı var mı? Ve çok mu zor dinlerin günümüzdeki ayrıştırıcılığından arınmak?

NBK: İki dinle yetiştim, Fransız büyükannem İsa’ya inanıyordu ve Tunuslu büyükannem de Muhammed’e. Maneviyat beni etkiledi. Bugün baktığımda hoşgörünün veya bir arada var olmanın sesine kulak vermenin mesajı olduğunu görüyorum – Elbette dinlerin ayrıştırıcılığından arınılabilir, örneğin farklı dinlerin bir arada bulunması benim için çok doğal bir şey.


İÇ: As we could understand from your “Ya Tounes” song and contribution to “Sawtuha” album, you are interested in social events. What are the relations between music and social events?

NBK: I am very curious about history of fight in different culture. (American , Turkish culture etc.)  I read many books about it and I am interested by associations and civics movement . Political questions and social events inspire me and I am “connected” to the society where I live.  But in my artistic work, I mix different "spaces" , for example if I start a song in a social context , I will add a poetic dimension, as if it was the language of dreams where some images very realist are mixed with strange or poetic trips.

İÇ: "Ya Tounes" şarkında ve "Sawtuha" adlı albümdeki katkılarında olduğu gibi toplumsal konulara da uzak değilsin bir yandan. Müzik ve toplumsal konular arasında nasıl bir ilişki var sence?

NBK: Farklı ülkelerin kültür savaşları tarihine (Amerikan, Türk kültürü gibi) meraklıyım. Bununla ilgili birçok kitap okudum ve sivil toplum kuruluşları ve diğer sivil hareketler ilgimi çekiyor. Politik sorular ve sosyal etkinlikler bana ilham verdi ve yaşadığım yerdeki toplumla “ilişki” kurdum. Ama sanat yaşantımda farklı “boşlukları” harmanladım, örneğin sosyal amaçlı bir yerde şarkı söylüyorsam şiirsel bir boyut katıyorum, sanki rüyaların dili gibi bazı gerçek imgelerle tuhaf ve şiirsel sıçramalarla örülüyor.


İÇ: Can we learn first two books come to your mind from your library?

NBK: I really love how “Elif Shafak” mix personal stories with history -  (I have just finished "La Bâtarde d'Istanbul ")
“Peaux Noirs Masques Blanc” from Franz Fanon is a main book for me.

İÇ: Kütüphanende elinin gittiği ilk iki kitabı öğrenebilir miyiz?

NBK: Elif Şafak’ın kişisel öğelerle tarihi birleştirmesini çok seviyorum – (Baba ve Piç’i yeni bitirdim)
Franz Fanon’un “Siyah Deri Beyaz Maskeler”i benim başucu kitabımdır.


İÇ: What is your favorite lines of poetry?

NBK:“Nous aimons la vie autant que possible. “  Mahmoud Darwich

İÇ: En sevdiğin şiir dizeleri?

NBK: “Hayatı olabildiğince çok seviyoruz.” Mahmud Derviş


İÇ: Pen or PC?

NBK: Pen and iPhone!!!

İÇ: Kalem mi bilgisayar mı?

NBK: Kalem ve iPhone!!!


İÇ: Let’s think that you are not a singer, a force choice: Being a good musician or being a good broadcaster?

NBK: Good musician

İÇ: Müzikle hiç alakan olmadığını varsayalım, sadece birini seçebileceksin: İyi bir müizisyen olmak mı yoksa iyi bir radyocu mu?

NBK: İyi müzisyen.


İÇ: Fill in the blanks, please:

.............................. is the world's most fabulous object.

NBK: Pen.

İÇ: Boşlukları doldurunuz:

Dünyanın en harika nesnesi ............'dir.

NBK: Kalem.


İÇ: If I were a revolt, I would be ..................................

NBK: Black Panters.

İÇ: Bir isyan olmak isteseydim .............. olurdum.

NBK: Kara Panterler Hareketi.


İÇ: Lastly, what would you like to say more? Do you have a message to your Turkish fans?

NBK: I really love them and I am grateful for them support
Istanbul is a very powerful city and I hope to come again soon...

İÇ: Son olarak eklemek istediklerin? Türk hayranlarına bir mesajın?

NBK: Onları gerçekten çok sevdim ve desteklerinden memnunum.


İstanbul güçlü şehir ve umarım yakında gene gelirim.Nawel Facebook: facebook.com/nawelbenkraiem


Çeviride büyük emeği olan Pınar K.'ya teşekkürlerimle...

Special thanks to Pınar K. for translation.

İrfan Çinar

Yorum Bırakın

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

             

Hakkında

Ulaşılabilir bir söyleşi kütüphanesi oluşturmak için çıktığımız -Çeviride Pınar K. ve geri kalan tüm işlerde İrfan Çinar- bu yolda 'Hasbihâl efendim'i açabilecek kadar kelimeye sahip değiliz. Dirsek temasında konuşmaktan başka gayemiz yoktur. Çok şükür kimsenin de ziline basıp kaçmamışızdır. Ayrıca her türlü ihtiyacınız için (reklam verme, görüş, öneri, şikayet vd) aedinterview@gmail.com adresine posta kartınızı bırakabilirsiniz.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Tüm Hakları Saklıdır © AED Söyleşi